Eseményorientált célgéptervezés CAD rendszerben

Eseményorientált tervezés – Az eseményorientált tervezési folyamat a programozási stratégiához hasonló jelentéssel bír a célgéptervezésben is. A módszer alapját azok az események jelentik, amely a tervezés alatt álló rendszer egyes elemei közötti kölcsönhatásokat jelentik. Így elmondható, hogy az eseményorientált tervezéssel olyan modell, majd termék készíthető, amelyet egy működő rendszerként képzelhetünk el, hiszen már a tervezés során kölcsönhatásokban gondolkodhatnak a fejlesztők. A CAD szoftverek támogatásával az eseményorientált tervezés egyszerűbbé vált, az utóbbi években pedig szinte teljesen megújította a terméktervezés folyamatát.

A CAD rendszerek, ahogy a gépészeti tervezés számos más eszköze is, egyszerűbbé és biztonságosabbá teszi a terméktervezés folyamatát. Könnyebben átlátható tervezési és fejlesztési folyamatot eredményez a használatuk, közben pedig megbízhatóbb eredmények nyerhetők a számítógépes szimulációkból. Annak ellenére, hogy a CAD rendszerek történelme, mindössze néhány évtizedes, a szoftverek dinamikusan fejlődnek és számtalanszor megújultak már. Ilyen újító fejlesztés az eseményorientált tervezési megoldás bevezetése is, amely alapjaiban változtatja meg a modellezési stratégiánkat.

Célgéptervezés

A célgéptervezés, folyamatát tekintve összehasonlítható a terméktervezéssel. A CAD rendszerek kínálta lehetőségek ráadásul még közelebb hozzák egymáshoz a két irányt, hiszen ma már nem csak a rajzokat, összeállításokat és modelleket készíthetünk, hanem a funkcionális tesztek egy része is elvégezhető számítógépes környezetben.

A 3D modellezés folyamata dinamikusan fejlődött az utóbbi időben. Míg kezdetben a CAD rendszerek csupán 2D-s rajzszerkesztőként működtek, ma már teljeskörű 3D tervezésre adnak lehetőséget, amelynek módja évről évre tovább fejlődik – ezzel könnyebbé téve a fejlesztők munkáját.

A célgéptervezésben a funkcionalitás ellenőrzése jelenti a leghangsúlyosabb feladatot. Ezek szerint a jó célgép nem csupán működőképes, hanem optimálisan képes elvégezni a rábízott feladatok mindegyikét. Legyen szó csomagoló-, adagoló- vagy akár darabológépről, a gyártott munkadarabok megfelelősége jelenti majd az értékítéletet a gépről. Épp ezért a célgéptervezés és -gyártás folyamatának minden részletre kiterjedőnek, a teszteknek pedig átfogónak kell lenniük. Ezt a feladatot pedig a CAD rendszerek és az eseményorientáció igen hatékonyan támogathatják.

Mindenre felkészülni…

… természetesen lehetetlen, de meg kell próbálnunk! Ez a célgépek tervezése, fejlesztése és tesztelése során pedig azt jelenti, hogy a rendelkezésünkre álló eszközöket bevetve körültekintően eljárva kell ellenőriznünk a funkciót. A körülmények szimulálására, esetleges hibákra, váratlan eseményekre készíthetnek fel a számítógépes tesztek, amelyekhez a CAD rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó szimulációs környezet nyújthat segítséget.

Eseményorientált célgéptervezés

Az eseményorientációt a célgéptervezés szempontjából többféleképpen is értelmezhetjük. Kezdjük a legtágabb jelentéssel:

A gépet a tervezés során fel kell készítenünk a működés során történő lehetséges eseményekre. Ezek egy része lehet a rendeltetésszerű használatból eredő vagy a karbantartás során fellépő esemény, de vannak váratlan történések is, amelyekkel számolnunk kell. Egy adagológép esetén például gondot kell fordítanunk a termék elakadásával járó lehetséges kimenetelekre és az optimális megoldásokra is. Láthatjuk tehát, hogy alapvetően az eseményekben való gondolkodás megkönnyíti a felkészülést az üzemeltetésre.

Azonban a gép tervezése során a szállításra, az építésre, illetve magára a fejlesztési folyamatra vonatkozóan is rendelkeznünk kell forgatókönyvekkel. A tervezés során fellépő helyzetek többsége talán szorosabban kapcsolódik magához a folyamathoz, mint a konkrét szerszámgéphez, ugyanakkor fontos, hogy ebben a stádiumban is körültekintően viselkedjünk. Ismerjük meg a lehetséges hibákat és hibahelyzeteket, járjuk körül a telepítési és szállítási körülményeket, valamit a gépépítés folyamatát!

Eseményorientált célgéptervezés és a CAD rendszerek

Az eseményorientáció szempontjából végül térjünk rá a CAD rendszerekre is! Korábban már említettük, hogy ezek a szoftverek az elmúlt években jelentős átalakuláson mentek keresztül, ezek egy része pedig a tervezés alapkoncepcióját is érintheti. A CAD programok eseményorientáltságuknak köszönhetően sokkal közelebb állnak a fent bemutatott gondolatmenethez, hiszen nemcsak a végleges formában és funkciókban gondolkodhatnak a tervezők, hanem a géppel vagy termékkel történő események eredményeivel.

A mechanikai modellek létrehozásával mozgásokra, összeállítási módokra is méretezhetők az elemek. A Siemens NX-szel összeállítások hozhatók létre, amelyeket a tervezési környezetben mozgathatunk, illetve vizsgálhatunk a mechanikai tulajdonságai alapján.

Túl a tervezésen, fontos megemlíteni, hogy az események láncolata már a specifikáció összeállításakor is fontos lehet. Ez alatt azt érthetjük, hogy a géptervezés legelső lépése során az elvárt eredményhez vezető események láncolatát tekintjük a megoldás felé vezető útnak. Így egészen más szögből tekinthetünk az épülő gépre.

Eseményorientált CAD rendszer – új hozzáállás a tervezésben

Ahhoz, hogy ezt a logikát jobban megértsük, vegyünk egy példát a modern CAD rendszerek közül. Túl azon, hogy ma már a legtöbb ilyen szoftver, mint a Siemens NX is, 3D modellezésre, rajzkészítésre és szimulálásra is használható, az alaksajátosságok létrehozásában is változtak. Így a tervezési logika is afelé módosul, hogy az egyes felületelemeket műveletekkel hozhatjuk létre (kivágás, seprés, alakzatokkal történő metszés, stb.). Tehát azok az események jutnak szerephez, amelyekkel a felületelemek létrehozhatók és nem csak maguk az alaksajátosságok.

Az eseményorientált tervezés tehát, mint ahogy az imént áttekintettük, alapvetően fókuszában tér el a korábbi megközelítésekről. A vizsgálat tárgyát azok az események képezik, amelyek a végeredmény kialakításában részt vesznek – ezek összefüggéseire, időrendiségére koncentrálunk. A megközelítés előnye pedig, hogy az összefüggések láncolatának segítségével apró beavatkozásokkal módosíthatók a tervek, amelyek rugalmasan követik az így megváltoztatott paramétereket – ezzel pedig akár valami egészen új konstrukciót hozva létre.

Szakterület: Az ipari digitalizáció szakértőjeként, évtizedes tapasztalattal rendelkezünk a világ élvonalába tartozó ipari tervezőszoftverek terén, melyek bevezetéséhez és folyamatos támogatásához professzionális csapattal rendelkezünk.

Ma már a megfelelő ipari digitalizációs folyamatokhoz az alkalmas szoftvereken, hardvereken és képzéseken túl a kreativitás is elengedhetetlen. De a legjobb kreatív elmék számára is egy komplett digitális tervezési platform nyitja csak meg az alkotás valódi szabadságát. Az ipari digitalizáció hatékony vállalati bevezetése ember, gép és szoftver komplex együttműködéseként jön létre, amelynek összehangolása komoly szakértelmet igényel.

 

A szerző további cikkei »

Archívum