Miért és milyen BOM-ok léteznek?

A darabjegyzék vagy Bill of Material (továbbiakban BOM) fogalma: „A termék megépítéséhez vagy gyártásához szükséges nyersanyagok, alkatrészek és szerelések átfogó listája”. A BOM a legkritikusabb komponens minden termék életciklusában. A BOM-ok kezelése jelenti a legnagyobb kihívást minden PLM rendszer számára. A helyzetet nehezíti, hogy a termék életciklusa alatt több BOM típus is keletkezik ráadásul más-más rendszerek tárolják ezeket. A vállalat dolgozói számára is mást jelent a BOM attól függően, hogy milyen információt hordoz.

 A termék az életciklusa alatt több területtel is kapcsolatba kerül a tervezéstől a gyártáson át a szolgáltatáson keresztül a pénzügyig, a BOM is változik, hogy kiszolgálja az egyes területek igényeit. Ebből kifolyólag egy termékhez több BOM is tartozik mindegyik az egyes területek igényeinek felel meg. Például a tervezőmérnök főként funkcionális szempontból foglalkozik a termékkel, a technológus a gyárthatóságra figyel, míg a pénzügyet a költségek érdeklik. Minden osztálynak más és más információra van szüksége a BOM-ból.

 

Technikai szempontból a darabjegyzék a következőképpen osztályozható:

Koncepciós BOM (Concept BOM)

A különböző forrásból (ügyfél, értékesítés, termékfejlesztés, gyártás) származó információk alapján megszületik egy termék ötlete. A termék ötlethez készül a koncepciós BOM, mely tartalmazhat valós és fiktív alkatrészeket. A koncepciós BOM-ot több szempontból is megvizsgálják (megvalósíthatóság, gyárthatóság, költségmegfontolás), majd döntés után megkezdődik a termékfejlesztés.

 

Tervezői BOM (Design BOM, Engineering BOM, EBOM)

A forrása gyakran a koncepciós BOM, a termék funkciójának megfelelően van felépítve. A felépítés módját tekintve lehet felülről lefelé (Top-Down) vagy lentről felfelé (Bottom-Up). Felülről lefelé történő tervezés esetén a modulok vagy szerelés szintek vannak először meghatározva a részletek a tervezés későbbi fázisában vannak kidolgozva. Lentről felfelé történő tervezés esetén először az alkatrészek majd az egyes szintek. Komplex berendezések esetén mindig fentről lefelé történik a tervezés. A tervezési BOM szolgál forrásként a gyártási- és a szerviz BOM-nak is.

Tervezői BOM

 

Gyártási BOM (Manufacturing BOM, MBOM)

A termék gyártási sorrendjének megfelelően van felépítve. Tartalmaz kiegészítő elemeket, mint például előgyártmány, gyártáshoz szükséges kellékek, készülékek és eszközök, szerszámok. A gyártási BOM kiegészítője lehet a műveletjegyzék (Bill of Process BOP) mely a termék gyártásához szükséges berendezéseket és műveleteket tartalmazza.

Gyártási BOM

 

Nyersanyag BOM (Material BOM)

A nyersanyag BOM-ot főleg az ERP rendszerek (pl.: SAP) kezelik leltár- és folyamattervezés miatt. A tervezési és gyártási BOM-ok tartalmazhatnak olyan komponenseket melyekre szükség van a gyártás vagy a funkcionalitás miatt, de nem raktári vagy kézzelfogható alkatrészek. Például a gyártási BOM-ban szerepelhet a közbenső gyártási műveletek miatt egy kivágott és ugyanannak az alkatrésznek a lemezalakított változata. Mivel a kivágás után az alakítás ugyanabban a berendezésben történik nem keletkezik külön alkatrész.

 

Szervíz BOM (Service BOM, SBOM)

A termék szervízeléséhez szükséges információkat tartalmazza. Forrása lehet a tervezői BOM a termék funkcionalitása miatt és/vagy gyártási BOM a szerelési műveletsor miatt. Csak a szervízelés szempontjából fontos alkatrészekkel foglalkozik, a szervizelés szempontjából nem fontos a szereléseket egy alkatrészként kezeli.

 

A darabjegyzékek konfigurálhatóság alapján is megkülönböztethetőek:

Konfigurálható BOM (150% BOM)

Konfigurálható BOM esetén egy közös BOM-ból különböző feltételek és szabályok alapján készül el az eladott termék BOM-ja. A konfigurálható BOM a vállalat által értékesített termékek dinamikus létrehozására szolgál. A konfigurálható BOM lehetőséget biztosít a vállalat számára, hogy egyetlen darabjegyzéket kezeljen több termékváltozathoz. Ezzel jelentős időt és költséget takarít meg a vállalat számára.

 

Mester BOM

A vállalat számára egy rémálom a összes darabjegyzék változat (EBOM, MBOM, Nyersanyag BOM, SBOM) kezelése és szinkronizálása. Ennek leküzdésére jött lére a Mester BOM koncepciója. A változások a Mester BOM-ban történnek és ő szolgál forrásként a többi BOM számára. Mivel az egyes BOM változatokat más-más rendszerek kezelik ez kicsit megnehezíti a helyzetet. A PLM rendszerek forgalmazói – köztük a Siemens DIS is – különféle megoldásokat és eszközöket kínálnak a Mester BOM-ok kezelésére, ezzel is ösztönözve a vállaltokat a Mester BOM-ok használatára.

 

Az Enterprise Group – PLM üzletága webinár sorozatot tart adatkezelés témakörben, amelyre itt lehet jelentkezni: Tervadat kezelés webinárok

Adatkezelés webinár

Forrás: link

Archívum