Mire jók a kapcsolatok?

Az ember óhatatlanul kapcsolatok hálójában éli az életét. Kapcsolatban van a szeretteivel, barátaival, munkatársaival, az őt körülvevő tárgyakkal. Ezeket a kapcsolatokat megfelelően használva nagyban megkönnyíthetjük az életünket.

Hasonlóképpen van ez Teamcenter-ben is. Ahogy dolgozunk adatok, objektumok és ezek közti kapcsolatok jönnek létre vagy módosulnak. Vannak olyan objektumok és kapcsolatok, amelyeket a rendszer automatikusan létrehoz, így ezzel nekünk nem kell törődni. Például Item létrehozásakor automatikusan létrejön az Item címkéje, az első Item revízió, valamint annak címkéje is. De  – testreszabástól függően – egyedi kapcsolatokat is létrehozhatunk az adataink között “kézzel” vagy akár munkafolyamat segítségével is.

Gyakorlati példa a kapcsolatok használatára

Egy tervezés alatt álló berendezésünk gépkönyvét már a tervezési folyamat befejezése előtt elkezdjük. De szeretnénk, ha a gépkönyvben szereplő, a tervezés során esetleg változó tulajdonságok automatikusan aktualizálódjanak, ne kézzel kelljen frissíteni.  Valamint szeretnénk a tervezés befejeztével kiküldeni beszállító partnerünknek csak a berendezés lemezalkatrészeinek PDF rajzait és DXF terítékeit. Viszont a lemezalkatrészhez kapcsolódhatnak egyéb PDF dokumentumok is, amelyeket nem szeretnénk kiküldeni.

Ugye ezeknek az automatizálása mennyi unalmas munkától menthet meg minket?

Hogyan történik?

Gépészeti tervezőszoftverben létrehozunk egy új összeállítást, majd amikor azt feltöltjük Teamcenterbe, akkor automatikusan létrejön – az Itemen, Item revízión és ezek címkéin kívül – egy Dataset objektum (ez tárolja az összeállítás fájlt) – amely Specifications relációval kapcsolódik – , valamint a BOM (darabjegyzék) is. Mindkettő különböző típusú kapcsolattal kötődik az Item revízióhoz, ez segíti az automatizálást.

A tervezés során elkészülnek a berendezés összeállításainak és alkatrészeinek modelljei és rajzai, melyek feltöltésekor a fentiekhez hasonlóan létrejönnek további Item revíziók. Ezek az Item revíziók a BOM-hoz kapcsolódnak.

A gépkönyvet szövegszerkesztőben hozzuk létre, majd onnan közvetlenül feltöltjük Teamcenter-be. Ezután létrehozunk a szerelés és a gépkönyv Item revíziói között egy megfelelő relációt.

Így már megvan a rendszerben az a kapcsolati rendszer, amelynek segítségével a szerelés különböző tulajdonságai összeköthetőek a szöveg dokumentum tulajdonságaival.

A tervezés befejeztével, a gyártás megkezdésével indítunk egy munkafolyamatot, amely következőket teszi:

  • státusszal látja el a szerelést, így annak tulajdonságai már nem változtathatóak;
  • BOM-n keresztül összegyűjti az összes beépülő lemezalkatrészt, a rajzokról PDF-t, a lemezalkatrészekről DXF-t készít, majd ezeket Manifestations relációval az Item revíziójukhoz csatolja;
  • kiexportálja csak a Manifestations relációval kapcsolódó PDF és DXF dokumentumokat Teamcenter-ből;
  • a megfelelő reláción keresztül eléri a gépkönyv dokumentumát, amelynek tulajdonságait frissíti.

Ezzel megkaptuk azokat a dokumentumokat, amelyeket szerettünk volna.

Mire jó még?

Teamcenterben rengeteg mód van a kapcsolatokban rejlő lehetőségek kiaknázására:

  • felhasználhatjuk, hogy az összetartozó dokumentumokat egy helyről, egyből elérjük;
  • megadhatjuk, hogy új revízió készítésekor csatolásra kerüljön-e az új revízióhoz adott relációval kapcsolódó objektum vagy sem;
  • mi kerüljön exportálásra;
  • kinek, milyen jogosultságai legyenek adott relációval kapcsolódó, adott típusú adatokhoz;

Összegzésül

Ahogy látható ezeknek a kapcsolatoknak a segítségével olyan összefüggéseket hozhatunk létre a különböző adataink között, amelyek nagyban megkönnyíthetik a mindennapi munkavégzést. Elegendő egy információt megadni egyetlen helyen, meghatározható az exportálandó adatok köre például.

Ügyféltámogató mérnök, szakterülete a Teamcenter bevezetése, felhasználók oktatása, és szakmai támogatása. Már áltanos iskolásként kezdte érdekelni az informatika világa. Középiskolai tanulmányai alatt került közelebbi kapcsolatba a géptervezéssel és építéssel, így végül egyetemi tanulmányait gépészmérnökként végezte 2011-ben a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karán.  A géptervezés mellett egyre jobban kezdte érdekelni az adatkezelés, rendszerfejlesztés világa. 2018-ban csatlakozott az Enterprise Grouphoz, Teamcenter ügyféltámogató pozícióban, melyre örömmel mondott igent.

A szerző további cikkei »

Archívum