Dokumentáció készítés és kezelés Teamcenter-ben

Amikor tervezőmérnököket vagy projektmérnökeket arról kérdezek, hogy munkájuk mely részét szeretik a legkevésbé, akkor általában azt a választ kapom, hogy a műszaki rajzok és a kapcsolódó egyéb dokumentáció elkészítését, összeállítását, karbantartását.

Dokumentáció készítés Teamcenter-ben

Minél előrehaladottabb állapotban van egy berendezés dokumentáltsága, annál nagyobb fejtörést tud okozni, hogy egy változtatás minden érintett dokumentumban követve legyen. Nem beszélve arról az esetről, amikor évekkel később kell egy berendezésen módosítani, mert például megváltoztak a rajta gyártott termékek és kezdődhet a teljes dokumentáció aktulizálása.

A Teamcenter teljes egészében – sajnos – nem tudja elkészíteni helyettünk a teljes dokumentációt, viszont rengeteg segítséget tud nyújtani hozzá. Íme néhány példa ezek közül a gyakorlati életből.

  1. A felhasználók gyorsan átfogó képet kaphatnak arról, hogy a berendezés minden szükséges alkatrészéről és összeállításáról készült-e műszaki rajz. Ezzel elkerülhető, hogy a gyártási folyamat vagy összeszerelés közben derüljön ki, hogy kimaradt valami.
  2. Lekérdezhető, hogy a berendezéshez vagy projekthez milyen dokumentumok kapcsolódnak, például specifikáció vagy gépkönyv és ezek milyen státusszal rendelkeznek. Így gyorsan áttekinthető, hogy mely dokumentumok aktualizálása lehet szükséges vagy éppen az, hogy minden szükséges dokumentum elkészült-e és megkapta-e az illetékesek jóváhagyását.
  3. Darabjegyzéket – legyen az összesített vagy struktúra szerinti – nem kell külön karbantartani, a szükséges információk testreszabottan lekérdezhetőek és megjeleníthetőek bármikor. Nem kell külön táblázatban manuálisan vezetni a változásokat.
  4. Egyéni előfordulás tulajdonságok is elérhetőek és kezelhetőek Teamcenter-ben.
  5. A kapcsolódó dokumentumok létrehozásakor – megadott tulajdonságok alapján – képes létrehozni az új dokumentumot, megfelelő dokumentumsablon alapján.
  6. De ennek a tartalomnak a kitöltésére is segítségünkre van a Teamcenter, mégpedig úgy, hogy képes a különböző típusú dokumentumok között kapcsolatokon keresztül a tulajdonságok szinkronizálására.

Dokumentáció közelebbről

Szeretném részletesebben is kifejteni a fenti példákat és bemutatni, hogy a Teamcenter mely funkciójával valósíthatóak meg.

Riport készítés

Az első három példa a Teamcenter riportkészítési funkciójával valósítható meg. Riportok segítségével a rendszerben tárolt adatokat konvertálhatjuk át számunka szükséges információvá, mindezt olyan formába és formátumba, amely számunkra megfelelő.

Darabjegyzék dokumentáció

Kapcsolódó dokumentumok dokumentációjaDarabjegyzék dokumentáció

A fenti képek remekül szemléltetik, hogy a riportok megjelenése, tartalma, szövegezése a legkülönfélébb lehet. Dokumentum formátuma általában HTML vagy MSO Excel. Ezeket a kimeneti dokumentumokat akár összefűzhetjük a gépkönyvvel egy dokumentumba is, például megfelelő munkafolyamat indításával.

Ilyen riportokat szinte az összes Teamcenter felhasználó ügyfelünk használ. Mivel különböző cégekről van szó, különböző elvárásokkal és működéssel, így mindegyiküknek egyedi, testreszabott riportokat készítettünk az Enterprise Group PLM üzletágánál.

Egyéni előfordulás tulajdonságok

A negyedik példában említett egyéni előfordulás tulajdonságok a Teamcenter Structure Manager-n keresztül érhetőek el. Structure Manager-ben megtekinthetjük, létrehozhatjuk, szerkeszthetjük az összeállítások darabjegyzékét. A megtekintés lehetőségeiről korábban írtam már egy bejegyzést, ez itt érhető el.

Előfordulás tulajdonság dokumentáció

Az egyéni előfordulás tulajdonságokat szerkeszthetjük Solid Edge vagy NX tervezőrendszerben is, de nincs feltétlen szükség ezekre minden esetben. Ennek nagy előnye, hogy azok a munkatársaink is hozzáférhetnek és szerkeszthetik a darabjegyzékeket (természetesen csak azok, akik megfelelő jogosultsággal rendelkeznek), akik nem rendelkeznek valamely CAD tervezőszoftverrel. Egyéni előfordulás tulajdonságokban olyan tulajdonságokat érdemes tárolni, amelyek csak a beépülés helyére igazak.
Talán az egyik legjobb példa erre, hogy az adott alkatrészből szükséges-e raktáron tartani, tartaléknak. Több oka is lehet annak, hogy egy alkatrészből érdemes-e tartalékot tartani és általában ezeket az okokat leginkább a projektvezetők ismerik. Tehát nekik is lenne célszérű ezeket az információkat megadni. Teamcenter-ben ez is megvalósítható és akár riport formában kinyerhető.

Egyik Teamcenter felhasználónk például a következőkre használja az egyéni előfordulási tulajdonságokat.
A projektvezető létrehozza a termék alap struktúráját Teamcenter-ben, amely tartalmazza azokat az alkatrészeket, amelyek már ebben a kezdeti fázisban ismertek. Ismertek, mert például a megrendelő pontosan megadta, hogy mit szeretne, hogy beépítésre kerüljön vagy például azért, mert olyan eszközre van szükség, amelynek beszerzési ideje hosszú, ezért megrendelése a részletes tervezés megkezdése előtt már szükséges.
Illetve megadja azt is, hogy az adott alkatrészt ki biztosítja a berendezés megvalósulásához, a megrendelő vagy a gyártó.
Ezek az információk rendkívül hasznosak a gépész tervezőmérnökeik számára, hiszen így a tervezőknek, nem egy szerződés szövegéből kell “kimazsolázni”, hogy mit kell felhasználni, hanem egyértelműen informálva van róla.

Dokumentum létrehozás sablonból, tulajdonságok alapján

A bevezetőben ötödik példaként hozott dokumentum létrehozással kiváltható az a gyakori módszer, hogy a felhasználók a termékükhöz kapcsolódó szükséges dokumentumokat úgy hozzák létre, hogy egy korábban létrehozott dokumentumot mentenek el egy újabb példányba, majd ezt szerkesztik. A szerkesztés azzal kezdődik általában, hogy törlik az összes felesleges részt a dokumentumból. Azaz igazából egy sablont hoznak létre újra és újra! Ennek a módszernek több hátránya is van:

  • időveszteség előkeresni a korábbi dokumentumot;
  • törlésnél előfordulhat, hogy olyan rész is kikerül, amelyre szükség van;
  • olyan rész marad benne, ami nem releváns…

Persze Teamcenter nélkül is megoldható, hogy dokumentum sablonokat használjunk, de ebben az esetben a felhasználó emlékezetére van bízva az, hogy használja ezt sablont és továbbra is ki kell választania a megfelelőt.

De Teamcenter-ben mindez automatizálható: elég megadni létrehozásnál a megfelelő tulajdonságokat és a rendszer elkészíti a háttérben sablon alapján a megfelelő dokumentumot.

Egyik Teamcenter felhasználónk rengeteg írásos dokumentumot hoz létre termékeihez. Többek között hatósági jóváhagyáshoz, minőség-ellenőrzési jegyzőkönyvekhez stb. Mindezeket a dokumentumokat nem csak magyarul kell létrehoznia és kezelnie, hanem előfordul, hogy még két további nyelven. Náluk ezt azáltal sikerült egyszerűsíteni és egységesíteni, hogy létrehozásnál megadják, hogy például röntgenezési jegyzőkönyvre van szükség magyar és angol nyelven.

Tulajdonság szinkronizáció

Az utolsó példában említett tulajdonságszinkronizáció használatával könnyedén szinkronban tarthatjuk különböző, de kapcsolódó dokumentumaink között a tulajdonságokat. Például a berendezés befoglaló méretét átvehetjük a gépkönyvbe vagy a géptáblára a 3D modellből. Ha megváltoznak a tulajdonságok, akkor akár manuálisan, akár – munkafolyamat segítségével – automatikusan szinkronizálhatjuk ezeket. Ezzel jelentősen felgyorsítható a dokumentáció aktualizálása.

Az előző blokkban említett felhasználónk a sablon alapján létrehozott dokumentumait “okosította” ezzel a funkcióval. Ők azt választották, hogy a Solid Edge-ben tervezett főösszeállítás 3D modell tulajdonságaiban tárolják a hatósági jóváhagyáshoz szükséges különböző információkat. De ezekre az információkra szükség van például a röntgenezési jegyzőkönyvben is. Mivel minden dokumentumukat Teamcenter-ben kezelik, így lehetőségük van össze is kötni ezeket. Így elegendő egyetlen helyen karbantartani az információkat. Hogy ez az információ mindenhol aktuális legyen, az a munkafolyamatok dolga.

A különböző dokumentumok közötti kapcsolatokról ebben a bejegyzésben lehet olvasni bővebben.

Összefoglalás

A fentiekben ismertetett Teamcenter lehetőségek és funkciók nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy munkatársaink a munkaidejüket hatékonyan tudják felhasználni és az értékteremtésre tudjanak koncentrálni. Munkatársaink részben felszabadulhatnak a munkájuk azon része alól, amit legkevésbé szeretnek. Biztos vagyok benne, hogy ezzel javul a munkakedv, amely minden együtt dolgozó számára előnyös – mind egyénileg, mind szervezetileg. Az elégedett kollektíva pedig stabilitást, termelékenységet, minőséget jelent, amely végül nagyobb profitot is fog termelni, amelyből megtérül a befektetett idő, pénz és energia.

Dokumentáció készítésről is szóló webinárunk megtekinthető itt.

Ügyféltámogató mérnök, szakterülete a Teamcenter bevezetése, felhasználók oktatása, és szakmai támogatása. Már áltanos iskolásként kezdte érdekelni az informatika világa. Középiskolai tanulmányai alatt került közelebbi kapcsolatba a géptervezéssel és építéssel, így végül egyetemi tanulmányait gépészmérnökként végezte 2011-ben a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karán.  A géptervezés mellett egyre jobban kezdte érdekelni az adatkezelés, rendszerfejlesztés világa. 2018-ban csatlakozott az Enterprise Grouphoz, Teamcenter ügyféltámogató pozícióban, melyre örömmel mondott igent.

A szerző további cikkei »

Archívum